Last week, the Swedish national daily newspaper Aftonbladet published a series of misleading stories about the entry of Amazon Web Services (AWS) into Sweden and our operations in the country. Today, we are setting the record straight with this blog post in Swedish.

Det här är den riktiga anledningen till varför vi investerar i Sverige

Förra veckan publicerade den svenska dagstidningen Aftonbladet en rad missvisande artiklar om Amazon Web Services (AWS) etablering på den svenska marknaden och vår verksamhet i landet. Detta har tyvärr gjorts utan att de kontaktat AWS för kontroll av fakta före publicering. Vi vill med denna bloggpost ge en korrekt bild av vårt arbete i landet för att säkerställa att svenska läsare inte har felaktig information.

I Aftonbladets artiklar insinueras det att AWS fått bidrag från regeringen för att bygga våra datacenter i Sverige. Det är helt enkelt inte sant. AWS har aldrig mottagit några bidrag, eller några andra typer av finansieringar från svenska staten eller svenska kommuner (eller någon annan heller, för den delen) för att bygga datacenter i Sverige. Många av dessa antaganden baseras på ett brev som svenska ministrar skickade till AWS och ett antal andra teknikföretag veckan innan midsommar i slutet på juni 2017. Brevet har inte, och kan omöjligen ha, påverkat vårt beslut att etablera oss i Sverige, eftersom vi offentliggjorde att vi skulle öppna en datacenterregion i landet den 4 april 2017 – två och en halv månad innan brevet är daterat.

Aftonbladet antyder vidare att AWS byggde datacenter i Sverige till följd av en rabatt på skatten på elektricitet för datacenterleverantörer. Även detta påstående är missvisande. AWS hade påbörjat planerna att bygga datacenter i Sverige långt innan denna skatterabatt infördes i januari 2017. Dessutom är denna skatterabatt på el tillgänglig för en rad verksamheter på den svenska marknaden inom mängder av näringar – däribland industriell verksamhet med tillverkning och svenska datacenterföretag – inte bara amerikanska teknikföretag, vilket felaktigt insinueras i artiklarna. Vi kan också bekräfta att all försäljning i Sverige bokförs i vår svenska filial Amazon Web Services EMEA SARL, Sverige och vi betalar alla erforderliga skatter på denna försäljning i Sverige.

Ett annat exempel på missvisande rapportering är att någon skulle ha tvingats bort från sitt hem för att vi skulle kunna bygga våra datacenter i Eskilstuna. AWS har självklart inte vräkt någon från sin bostad. Eskilstuna kommun har förvärvat egendom som en del av sina egna planer för industrietablering i området, och den planeringen påbörjades långt innan AWS beslutade att etablera sig där.

Den riktiga anledningen till att vi investerar i Sverige är att vi ser en stor potential i landet. Vi har en stor och växande kundbas här, med tiotusentals kunder över hela Norden. Vår lokala AWS-infrastruktur stödjer tillväxten för lokala företag och ger näring till ett snabbväxande ekosystem av startup-företag över hela regionen, såväl i storstäder som på mindre orter. Vi fokuserar på att attrahera och anställa lokala kvalificerade medarbetare och har nyligen utökat vår närvaro i Stockholm där vi investerar i över 6 000 kvadratmeter ny kontorsyta, tillräckligt för över 500 anställda. Vi driver också på för att använda mer förnybar energi, på vägen mot att vara koldioxidneutrala år 2040, som en del av Amazons klimatmål. Utöver våra investeringar i datacenter och kontor, har vi investerat i två omfattande vindkraftsparker för att stödja tillväxten av förnybar energi i Sverige, i Bäckhammar utanför Kristinehamn och i Västernorrland. Detta kommer att resultera i 213 megawatt förnybar energi och flera arbetstillfällen i dessa delar av landet när projekten är i full drift.

Alla dessa investeringar i Sverige bidrar till många jobb, direkt och indirekt. Vi kan jämföra med ett annat europeiskt land, Irland, där vi mellan 2011 och 2018 investerade över två miljarder euro i landet för att expandera vår verksamhet. Detta har skapat över 2 000 direkta och 9 500 indirekta arbetstillfällen. Med tiden kan man förvänta sig en liknande positiv ekonomisk påverkan i Sverige, och vi planerar att släppa dessa siffror när vi har genomfört vår uträkning om ekonomiska effekter kring våra investeringar i Sverige.

Vi hyser stor respekt för svensk press och dess vanligtvis opartiska och transparenta rapportering. Som ett stort företag med verksamhet på många marknader världen över, har vi förståelse för mediers intresse och välkomnar deras granskning, när den är saklig och rättvis och inte baserad på felaktig information och förutfattade meningar.