Wspieramy społeczności lokalne na wiele sposobów – poprzez setki grantów, tysiące godzin wolontariatu pracowniczego, a także darowizny naszych produktów, które przekazujemy lokalnym organizacjom non-profit.

Wspomniane darowizny trafiają głównie do naszych „sąsiadów” będących w pilnej potrzebie, w szczególności do rodzin zmagających się z bezdomnością i głodem. Skupiamy się również na rozwoju następnej generacji innowatorów i pomagamy im rozbudzić życiową pasję do nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). Wreszcie, słuchamy sugestii naszych pracowników dot. lokalnych spraw, bliskich ich sercom i wspomagamy organizacje działające w regionach, w których prowadzimy operacje.

Amazon wspiera akcję Go Gold

Na całym świecie istnieje ryzyko, że nowotwory u dzieci i młodzieży wyprzedzą choroby zakaźne jako jedna z głównych przyczyn śmiertelności najmłodszych. Dlatego też firma Amazon zdecydowała się na dołączenie do wrześniowej akcji #GoGold, która realizowana jest w ramach miesiąca świadomości nowotworów u dzieci.

W dniach trwania akcji, pracownicy Amazon na całym świecie okazują swoje poparcie dla sprawy nosząc w pracy piżamę - w ramach solidarności z dziećmi chorymi na raka, które często spędzają lata w piżamie w trakcie leczenia i rekonwalescencji. W latach 2017 i 2018 Amazon zorganizował także wydarzenia Camp Amazon dla dzieci z nowotworami, podczas których, wraz z rodzinami, zwiedzały one centra logistyki e-commerce. W ramach Camp Amazon przekazano także darowizny na rzecz wsparcia chorych najmłodszych i realizacji badań nad nowotworami dziecięcymi w lokalnych szpitalach.

Camp Amazon

Chcąc połączyć inwestycje Amazon w edukację i robotykę STEM z naszym pragnieniem motywowania uczniów i studentów do ćwiczenia wyobraźni i wprowadzania innowacji, powołaliśmy do życia Camp Amazon. Jest to obóz robotyki i STEM realizowany w naszych centrach logistyki e-commerce. Celem w Camp Amazon jest stworzenie połączenia między umiejętnościami STEM a realnym zastosowaniem tych koncepcji w naszych budynkach, a także zapewnienie narzędzi i wsparcia rozwoju naukowego studentów. Camp Amazon daje dzieciom i młodzieży szansę zapoznania się zagadnieniami STEM i zobaczenia jak w praktyce działają nasze technologie.

Kindloteka

Kindloteka to program tworzony przez pracowników Amazon, którzy co roku wybierają szkoły i biblioteki w całej Polsce, a następnie przekazują im kąciki czytelnicze, Kindle oraz książki tradycyjne i elektroniczne. Program został uruchomiony w 2015 roku, a w ramach jego dotychczasowych czterech edycji, przekazaliśmy łącznie 52 bibliotekom w regionach, w których działamy, ponad 700 czytników Kindle i 31 000 książek drukowanych oraz elektronicznych.

Amazon Cares

Pracownicy w centrach logistyki Amazon są oddani swoim społecznościom, co znajduje odzwierciedlenie w ich zaangażowaniu w liczne wolontariaty. W ramach programu Amazon Cares osoby zatrudnione w naszych centrach logistyki e-commerce angażują się w liczne działania, które wspierają mieszkańców regionów, gdzie funkcjonują nasze budynki.

Zespoły Amazon Cares realizują wolontariat w licznych organizacjach, w tym w:

  • schroniskach dla bezdomnych,
  • lokalnych bankach żywności,
  • szpitalach,
  • szkołach podstawowych,
  • szkołach podstawowych,
  • młodzieżowych inkubatorach przedsiębiorczości.