Szkolenia, rozwój i pomysły dot. ulepszeń to fundament pracy w naszych centrach logistyki e-commerce. Dla niektórych praca w sieci logistycznej Amazon może być sposobem zarobienie pieniędzy w „sezonie”, ale dla innych może to być początek wieloletniej kariery. W firmie Amazon istnieją niezliczone możliwości rozwijania umiejętności, awansowania lub realizacji licznych szkoleń w ramach programów takich jak Postaw na Swój Rozwój.

Postaw na Swój Rozwój

Program Postaw na Swój Rozwój jest dostępny dla pracowników poziomu początkowego Amazon, którzy są zatrudnieni w firmie nieprzerwanie przez rok. W jego ramach firma opłaca do 95% czesnego i innych opłat za certyfikaty i dyplomy zawodowe w dziedzinach, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy, takich jak np. mechanika, projektowanie komputerowe, technologie obrabiarek, diagnostyka laboratoryjna, stomatologia, czy pielęgniarstwo.

Ze względu na duże zainteresowanie programem Postaw na Swój Rozwój stworzyliśmy specjalne sale konferencyjne w naszych centrach logistyki e-commerce, więc zajęcia w ramach szkół zawodowych i technicznych mogą być prowadzone w miejscu pracy. Sprawia to, że udział pracowników w programie Postaw na Swój Rozwój staje się jeszcze łatwiejszy, ograniczając potrzebę dojazdów na zajęcia w celu zdobycia nowych umiejętności.

Umiejętności Zawodowe

W Amazon inwestujemy także w szkolenia naszych obecnych pracowników i współpracowników w zakresie umiejętności zawodowych i życiowych, których potrzebują oni, aby odnieść sukces zawodowy. Program Umiejętności Zawodowe to bezpłatny program szkoleń i rozwoju dostępny dla wszystkich pracowników poziomu początkowego Amazon już od pierwszego dnia pracy. Program oferuje zajęcia z różnych umiejętności, takich jak efektywne przemawianie, zarządzanie czasem, obsługa programu Microsoft Excel i inne.

Amazon dostrzega zmiany w branży i rozumie, że w dzisiejszym świecie nie wystarczy skupiać się wyłącznie na zatrudnianiu pracowników – uważamy, że naszym obowiązkiem jako globalnej korporacji jest podnoszenie kwalifikacji i szkolenie osób u nas zatrudnionych w zakresie umiejętności życiowych potrzebnych do rozwoju kariery zawodowej.

Realizujemy wiele programów edukacyjnych dla pracowników, w tym zapewniamy możliwości przekwalifikowania, szkolenia w zakresie umiejętności zawodowych, szkolenia z programowania, programy wspierające aktywizację zawodową kobiet, które wcześniej zrezygnowały z pracy w celu opieki nad rodziną, staże, mentoring i wiele innych.