Budowanie kultury bezpieczeństwa w każdym centrum logistyki e-commerce oznacza, że Amazon wsłuchuje się w opinie swoich pracowników równie uważnie, jak w uwagi klientów.

Pomysły z każdego działu firmy Amazon pomagają firmie doskonalić się każdego dnia, a bezpieczeństwo w miejscu pracy nie jest pod tym względem wyjątkiem. Duch innowacji, który stanowi siłę napędową obsługi klienta w firmie Amazon, ma również zastosowanie do zapewniania każdemu bezpiecznego i zdrowego otoczenia, bez względu na miejsce wykonywania pracy.

„Nasz sposób działania charakteryzuje się wyznaczaniem nowych granic i wprowadzaniem przełomowych rozwiązań” - wyjaśnia Paul Pace, który odpowiada za BHP w firmie Amazon na całym świecie. „Ten sam sposób myślenia dotyczy bezpieczeństwa naszych pracowników i warunków pracy w naszych budynkach.”

Zasadnicze znaczenie ma profilaktyka

Oprócz podstaw, których można oczekiwać—zapewnienia szkoleń BHP dla wszystkich pracowników centrów logistyki e-commerce i monitorowania incydentów w miejscu pracy—firma Amazon pozostaje w czołówce, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, współpracując z pracownikami za pośrednictwem wielu kanałów, w tym codziennych spotkań zespołów z managerami, czy ankiet satysfakcji pracowniczej. Innym przykładem jest narzędzie online o nazwie Safety Leadership Index (wskaźnik jakości w zakresie bezpieczeństwa) regularnie mierzy postrzeganie działalności firmy przez pracowników. Czy menedżerowie promują bezpieczne środowisko pracy? Czy szkolenia dla pracowników są odpowiednie i pomocne? Co pracownicy sądzą o swojej przestrzeni pracy?

„Poprzez narzędzie Safety Leadership Index przez cały czas otrzymujemy informacje zwrotne z całego kraju od każdego pracownika” — wyjaśnia Pace. „To daje nam bardzo szczegółowy obraz tego, jak ludzie się czują i co chcieliby zmienić.”

Zgłaszane przez pracowników sugestie—czy to zmiana systemu przenośników wykorzystywanych podczas rozładunku produktów, czy usprawnienie przejść dla pieszych, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo kontaktu z maszynami—pomagają ograniczyć ryzyko incydentu, więc firma proaktywnie zapobiega potencjalnym wypadkom, a nie jedynie na nie reaguje.

Zespół Pace’a rozwija również z narzędzia usprawniające ergonomie i opracowuje system tzw. bezpiecznych ruchów w miejscu pracy.

Proaktywne podejście

Amazon regularnie współpracuje z przedstawicielami władz, , w celu osiągnięcia wyższych niż wymagane standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pace, który pracuje w Amazon od ponad 10 lat, wierzy w kulturę bezpieczeństwa, która wymaga kompleksowego podejścia.

„Wprowadzamy innowacje nie tylko z myślą o naszych klientach, ale także dla naszych pracownikach. W efekcie podejmujemy proaktywne działania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo” — dodaje Pace.