W Amazon bezpieczeństwo to priorytet. W celu jego zapewnienia prowadzimy otwarty dialog i dwukierunkowy system informacji zwrotnych z naszymi pracownikami, spotkania operacyjne oraz liczne szkolenia z zakresu BHP. Cokolwiek tworzymy, jakąkolwiek innowację wdrażamy, zawsze zaczynamy od bezpieczeństwa – analizy wskaźników i audytów zintegrowanych w ramach każdego programu.

Liderzy w naszych centrach stosują codziennie wysokie standardy bezpieczeństwa i proaktywnie współpracują z pracownikami w celu zmniejszenia ryzyk poprzez coaching, szkolenia w zakresie ergonomii pracy oraz projektowanie procesów, sprzętu i obszarów pracy.

Zaangażowanie firmy Amazon w innowacje w imieniu klientów to ta sama filozofia, którą wyznajemy w odniesieniu do pracowników w naszych budynkach. Korzystamy z innowacji i technologii, aby wspierać nasze zespoły i podnosić poziom bezpieczeństwa w ich miejscu pracy. Poszukujemy opinii zwrotnych za pośrednictwem wielu kanałów, aby zrozumieć, czego mogą potrzebować osoby u nas zatrudnione i jakie zmiany mogą poprawić ich doświadczenie pracy w Amazon.

Przykładem dwukierunkowej informacji zwrotnej, którą wykorzystujemy w całej sieci logistycznej Amazon, jest narzędzie Safety Leadership Index, które zbiera opinie bezpośrednio od pracowników – zatrudnionych na pełny etat, w niepełnym wymiarze godzin, czy sezonowych – w celu lepszego zrozumienia obszarów wymagających ewentualnej poprawy. Korzystając z tych danych niemal codziennie, udoskonalamy nasze praktyki bezpieczeństwa i środowisko pracy w naszych obiektach - w sprawach zarówno dużych, jak i małych. Zawsze szukamy sposobów na poprawę i chętnie uczymy się zarówno od naszych pracowników jak i partnerów czy regulatorów.

Przykładem dwukierunkowej informacji zwrotnej, którą wykorzystujemy w całej sieci logistycznej Amazon, jest narzędzie Safety Leadership Index, które zbiera opinie bezpośrednio od pracowników – zatrudnionych na pełny etat, w niepełnym wymiarze godzin, czy sezonowych – w celu lepszego zrozumienia obszarów wymagających ewentualnej poprawy. Korzystając z tych danych niemal codziennie, udoskonalamy nasze praktyki bezpieczeństwa i środowisko pracy w naszych obiektach - w sprawach zarówno dużych, jak i małych. Zawsze szukamy sposobów na poprawę i chętnie uczymy się zarówno od naszych pracowników jak i partnerów czy regulatorów.

O bezpieczeństwie rozmawiamy z naszymi pracownikami codziennie. Każdą zmianę rozpoczynamy spotkaniem z zespołami, a te natomiast – tzw. wskazówką bezpieczeństwa. Pracownicy są zachęcani także do zgłaszania pomysłów związanych z poprawą bezpieczeństwa za pośrednictwem naszego programu Safety Saves.
O bezpieczeństwie rozmawiamy z naszymi pracownikami codziennie. Każdą zmianę rozpoczynamy spotkaniem z zespołami, a te natomiast – tzw. wskazówką bezpieczeństwa. Pracownicy są zachęcani także do zgłaszania pomysłów związanych z poprawą bezpieczeństwa za pośrednictwem naszego programu Safety Saves.
Noszą oni także doskonale widoczne kamizelki odblaskowe na każdym dziale, na którym jest to wymagane, a pracownicy AmCare posiadają certyfikat z resuscytacji krążeniowo-oddechowej i odbyli przeszkolenie medyczne. Warto dodać, że specjalne zespoły – składające się z zarówno menedżerów, jak i pracowników poziomu początkowego – codziennie przeprowadzają inspekcje, weryfikując nasze narzędzia bezpieczeństwa. Jak już wspomniano, szkolenia to także nieodłączny element pracy w naszych budynkach, zwłaszcza gdy wprowadzane są nowe technologie.

Zachęcamy każdego aby zobaczył na własne oczy z jak dużą dbałością podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa, zwiedzając wybrane centrum logistyki e-commerce. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.zwiedzanieamazon.pl