Vzdělávání, vývoj a nápady na zlepšení jsou základní zkušeností práce v distribučních centrech. Pro někoho pracovní pozice v distribuční síti společnosti Amazon znamená krátkodobý přivýdělek, pro jiného jde o výchozí bod kariérního vzestupu. Společnost Amazon nabízí nespočet možností rozvoje schopností, kariérního růstu, získání vzdělání přes programy Career Skills a Career Choice v žádaných oborech nehledě na to, jestli jsou prospěšné v Amazonu, nebo ne. Několik tisíc zaměstnanců v České republice, od pracovníků připravujících balíky zákazníkům, přes vedoucí pracovníky, po tým odborných techniků zajišťujících bezproblémový chod zařízení, věří, že našli v Amazonu to správné místo.

Program Career Choice

Program Career Choice je dostupný hodinově placeným zaměstnancům společnosti Amazon, kteří jsou zaměstnáni alespoň jeden rok nepřetržitě. V rámci tohoto programu společnost proplácí až 95 % školného a poplatků spojených se získáním certifikátů nebo diplomů, které vedou k uplatnění ve vysoce poptávaných pozicích. To jsou například oblasti letecké mechaniky, počítačem podporovaného projektování (CAD), technologie obráběcích strojů, lékařské laboratorní vědy (MLS), dentální hygieny, solární techniky nebo ošetřovatelství.

Díky obrovskému zájmu o program Career Choice jsme mohli vybudovat učebnu přímo v místě zaměstnání, takže vyučování a kurzy mohou probíhat v našich distribučních centrech. Zaměstnanci tak mohou na práci navázat kurzem a ušetřit čas strávený dojížděním.

Program Career Skills

Mnoho let se společnost Amazon soustředila na vytváření nových pracovních míst, ale nyní se více věnuje vzdělávání a školení současných zaměstnanců v dovednostech pracovních i dovednostech pro život. Program rozvoje Career Skills probíhá zdarma přímo na pracovišti a je dostupný všem hodinově placeným zaměstnancům společnosti Amazon od nástupního dne. Nabízí širokou škálu kurzů, jako je psaní životopisů, zvládání pracovních pohovorů, techniky efektivní komunikace, time managementu, práce v programu Microsoft Excel a mnohé další. Tyto vzdělávací programy nabízíme proto, že je pro nás rozvoj zaměstnanců důležitý.

Společnost Amazon si je vědoma proměnlivosti odvětví a rozumí, že v dnešní době nestačí zaměstnance pouze najímat. Věříme, že je naší povinností coby globální korporace zaměstnance školit a vzdělávat zvláště v dovednostech pro život, které jsou potřebné k tomu, aby dosáhli na lépe placené pozice. Dovednosti pro život definujeme jako ty, které naše zaměstnance učiní pohotovými v neustále se měnícím prostředí a které vedou k osvojení technických schopností. Tyto dovednosti jednak připraví zaměstnance na práci ve společnosti Amazon, ale také jim umožní nastartovat kariéru a dovedou je k dobře placeným místům ať už v Amazonu, nebo jinde.

Nabízíme zaměstnancům množství školicích programů, jako jsou možnosti rekvalifikace, učňovství, rozvoj pracovních dovedností, školení vedoucích pracovníků, kurzy softwarového vývoje pro ženy, program Pathways Operations Leadership Development určený slibným absolventům, program znovuzařazení pro ženy, které byly na mateřské dovolené nebo v domácnosti, učňovství pro veterány, školení veteránů na vedoucí pozice (MLP), program Military Pathways zaměřený na veterány se silným vůdčím potenciálem, postgraduální kurzy a studijní programy a mentoring.