Společnost Amazon se neustále posouvá dopředu díky nápadům, které vycházejí z jejího DNA a bezpečnost na pracovišti není výjimkou. Stejný inovativní duch, který ve společnosti Amazon funguje směrem k zákazníkům, se také stará o to, aby každý zaměstnanec pracoval v bezpečném a zdravém prostředí.

„Způsob, jakým fungujeme, je odlišný, jdeme příkladem,“ říká Paul Pace, šéf v oblasti environmentálního zdraví a bezpečnosti společnosti Amazon. „Stejný způsob uvažování aplikujeme v oblasti bezpečnosti našich zaměstnanců a stavu našich budov.“

Rozhodující je prevence

Vedle očekávaných běžných preventivních opatření (bezpečnostní školení všech zaměstnanců distribučních center a sledování úrazů na pracovišti) předchází společnost Amazon bezpečnostním problémům také interakcí se zaměstnanci na několika úrovních, včetně systému zpětné vazby a pravidelných „stand-upových“ setkání. Internetový nástroj Safety Leadership Index například pravidelně měří vnímání bezpečnosti zaměstnanci napříč zařízeními společnosti. Přispívají vedoucí pracovníci k vytváření bezpečného prostředí? Je školení zaměstnanců relevantní a přínosné? Jaký mají lidé z pracovního prostoru pocit?

„Díky nástroji Safety Leadership Index získáváme okamžitou zpětnou vazbu od všech pracovníků společnosti,“ říká Pace. „Ta nám poskytuje podrobný přehled o tom, jak se lidé cítí a co by rádi změnili.“

Návrhy zaměstnanců — ať už se jedná o změnu dopravního systému při procesu vybalování ve skladech, nebo o zúžení přechodů pro chodce za účelem snížení možnosti náhodného kontaktu lidí se zařízením — tak přispívají ke snížení rizik. Společnost raději proaktivně nehodám předchází, než aby na ně reagovala až ve chvíli, kdy nastanou.

Paceův tým také hledá způsoby, jak zaměstnancům umožnit lepší pracovní ergonomii a bezpečnost pohybu. Chce tak snížit riziko zdravotních potíží, které se časem objeví snad v každé práci.

Proaktivní přístup

Aby společnost Amazon bezpečnostní standardy překonávala, spolupracuje často s vládou Spojených států skrze agenturu Occupational Safety and Health Administration stejně jako s místními bezpečnostními složkami, jako jsou hasiči či policisté. Pace, který ve společnosti Amazon působí už více než deset let, ale věří v kulturu zabezpečení, která vyžaduje ještě komplexnější přístup.

Říká, že důležité jsou například zaznamenatelné bezpečnostní problémy, ale ty samy o sobě poskytují velmi neúplný obraz k pochopení problematiky. Použitím dat v reálném čase, včetně případů poskytnutí první pomoci, návrhů ke zlepšení pracovního procesu a stanoviska zaměstnanců, získává jeho tým mnohem jasnější představu o tom, co funguje dobře a co je potřeba zlepšit.

„Inovace necílíme jen na zákazníky, ale také na naše zaměstnance,“ dodává Pace. „Jsme tedy v oblasti bezpečnosti proaktivní.“