Společnosti přispíváme mnoha způsoby – ročně stovkami místních i národních grantů v Severní Americe, tisícem dobrovolnických hodin našich zaměstnanců a také darujeme produkty z našich zásob místním neziskovým organizacím.

Distribuční centra společnosti Amazon se primárně soustředí na pomoc potřebným osobám v sousedství, zvláště rodinám, které se potýkají s bezdomovectvím a nedostatkem jídla. Poskytujeme také zdroje mladým inovátorům a snažíme se u nich vzbudit celoživotní zájem pro obory STEM, tedy pro přírodní vědy, technologie, strojírenství a matematiku. V neposlední řadě nasloucháme našim zaměstnancům v distribučních centrech a zjišťujeme jaké místní oblasti jsou jim blízké a následně přispíváme místním organizacím, které mají na danou problematiku vliv.

Boj s rakovinou dětí

Rakovina dětí a dospívajících je pro ně stále častěji smrtelnou nemocí. Jako součást podpory mladých inovátorů se společnost Amazon rozhodla v měsíci září, který je měsícem šíření povědomí o rakovině dětí, pravidelně organizivat zlatou kampaň #GoGold a přispět tak k šíření povědomí o tomto závažném zdravotním problému.

Amazoňané všude na světě projevili solidaritu tím, že do práce nosili pyžamo, jako výraz obdivu statečných dětí s rakovinou, které v pyžamu často strávily roky života během léčby a zotavení. V letech 2017 a 2018 pořádala společnost Amazon akce ve stylu táborů Camp Amazon pro děti postižené dětskou rakovinou, kdy děti spolu se svými rodinami cestovaly po distribučních centrech a účastnily se zábavných aktivit v oborech STEM. Součástí těchto táborů byly finanční příspěvky na podporu dětí a výzkumu dětské rakoviny v místních dětských nemocnicích napříč Spojenými státy.

Tábory Camp Amazon

Založili jsme tábory Camp Amazon, abychom propojili investice do robotiky a vzdělávání v oborech STEM s naším cílem povzbuzovat studenty a jejich představivost. Jsou to denní tábory zaměřené na robotiku a obory STEM, které se pořádají v distribučních centrech nebo v jejich blízkosti. Cílem táborů Camp Amazon je propojit dovednosti oborů STEM a skutečné uplatnění v našich distribučních centrech a zároveň poskytnout studentům místních komunit znalosti a podporu. Tábory Camp Amazon dávají dětem šanci nadchnout se pro obory STEM a zažít naše technologie v akci. Stejně tak vidí, jak důležité je pro naše cetnra kreativní myšlení.

Kindlotéka

Jednou za rok vyberou naši zaměstnanci školy a knihovny v České republice, které obdrží knihy a čtecí koutky Kindle. Kindlotékami jsme doposud odměnili 13 škol. Cílem programu je podpořit čtenáře v komunitách v sousedství našich center.

Skupiny dobrovolníků Amazon Cares

Zaměstnancům distribučních center společnosti Amazon není společnost lhostejná, a tak vyrážejí pomáhat v dobrovolnických skupinách Amazon Cares po celé zemi. Amazon Cares je iniciativa pro řadové zaměstnance i vedoucí pracovníky, kterým dává příležitost, jak pomáhat ve svém nejbližším okolí. Protože je program založen na spoluúčastí běžných i vedoucích zaměstnanců v rámci každého distribučního centra, ty si mohou samy zvolit dobrovolnickou aktivitu, která nejlépe odpovídá jejich zájmům a podporuje místní komunity.

Týmy Amazon Cares nabízejí dobrovolnickou činnost následujícím organizacím v celé zemi:

  • Noclehárny
  • Místní potravinové banky
  • Nemocnice
  • Základní školy
  • Organizace Junior Achievement