Ve společnosti Amazon má kultura bezpečnosti tu nejvyšší prioritu. Zajišťujeme bezpečnost zaměstnanců prostřednictvím dialogu a systému zpětné vazby, pracovních porad a školení nových zaměstnanců. Vývoj nových procesů začíná vždy bezpečnostními procesy a každý program obsahuje bezpečnostní měřítka.

Pracovníci na vedoucích pozicích v našich zařízeních každodenně vyžadují vysoké standardy výkonu bezpečnosti, a aby snížili riziko ublížení na zdraví, proaktivně pracují se zaměstnanci pomocí koučingu, ergonomických školení a pomocí plánování pracovních procesů, vybavení a prostředí.

Základem společnosti Amazon je inovovat, aby z toho benefitovali zákazníci i na naši zaměstnance. Využíváme technologie a inovace, abychom naše týmy podpořili a aby byly jejich pracoviště bezpečnější. Od našich zaměstnanců sbíráme prostřednictvím různých kanálů informace, abychom pochopili, co zaměstnanci potřebují a jaké změny mohou vylepšit jejich pracovní zkušenost.

Příkladem systému dvojité zpětné vazby, který užíváme napříč naší sítí, je nástoj Safety Leadership Index, který sbírá přímou zpětnou vazbu zaměstnanců – ať už pracují na plný, nebo částečný úvazek,sezónně nebo dočasně – a napomáhá nám lépe pochopit, které oblasti potřebují vylepšit a proč. Tato data od našich zaměstnanců shromažďujeme téměř denně a využíváme je k vylepšení našich bezpečnostních postupů a ke zkvalitnění pracovního prostředí našich zařízení. Vždy hledáme cesty, jak být ještě lepší, a jsme ochotni se na základě zpětné vazby poučit. Máme ale také mnoho bezpečnostních programů, na které jsme právem hrdí.

Bezpečnost je nejvyšší prioritou každé směny. Na začátku každé porady zazní bezpečnostní rada, po zaměstnancích se vyžaduje, aby své případné bezpečnostní obavy neodkladně vyjádřili skrze program Safety Saves, zaměstnanci v našich zařízeních nosí na určených místech snadno viditelné reflexní vesty, na pracovišti přítomní zaměstnanci AmCare jsou certifikovanými specialisty na resuscitaci (CPR) a mají zdravotnický výcvik a vedoucí týmy, které se skládají jak z vedoucích pracovníků, tak z hodinově placených zaměstnanců, denně procházejí centrem, aby zhodnotili míru bezpečnosti. Kontinuální školení jsou součástí zaměstnanecké zkušenosti v našich zařízeních, zvláště jsou-li zaváděny nové technologie. Bezpečnostní školení je vždy na prvním místě programu.

Zveme každého, aby se na vlastní oči přesvědčil o tom, že bereme bezpečnost opravdu vážně, a přišel na prohlídku jednoho z našich distribučních center. Více se dozvíte na stránkách http://amazonfctours.com.