Amazon delivery boxes roll down a conveyor belt at Amazon's warehouse in Baltimore, MD.
Zde jsou odpovědi na vaše otázky
V dodavatelské síti máme více než 175 míst po celém světě. Pokud vás zajímá, jak to v našich dodavatelských centrech vypadá, přečtěte si odpovědi na často kladené otázky.
Často kladené dotazy
Dostáváme spoustu otázek na naší dodavatelskou síť, některé odpovědi najdete dále.

Distribuce v našich budovách

Abychom co nejlépe obsloužili naše zákazníky, skládá se distribuční síť společnosti Amazon z různých typů budov odlišných velikostí, vybavených tou nejmodernější technologií.

Robotika

Přelom pro společnost Amazon nastal v roce 2012, kdy začala do distribučních center zavádět roboty. Tyto robotické pojízdné jednotky vozí nákladní regály se zbožím přímo k našim zaměstnancům, kteří zásilky jednoduše sbírají a posílají dále. Dnes máme v provozu více než 100 000 těchto pojízdných jednotek ve 26 distribučních centrech po celém světě.
Často kladené dotazy
 • Co je to distribuční centrum?
  V angličtině říkáme našim distribučním centrům „fulfillment centers“. Celý proces distribuce je zde naplněn od začátku do konce. Od výrobce přichází zboží, a to je následně odesíláno přímo zákazníkům.
 • Kolik je na světě distribučních a třídicích center?
  Společnost Amazon má po celém světě více než 175 distribučních center a díky tomu je možné zásilky doručovat velice rychle. V Severní Americe jich máme více než 110, v Evropě pak přes 40.

 • Kolik lidí distribuční centra zaměstnávají?
  Podniky společnosti Amazon celosvětově zaměstnávají více než 250 000 lidí.
 • Jak jsou distribuční centra velká?
  Rozloha distribučních center společnosti Amazon se pohybuje mezi 37 000 a 92 000 čtverečních metrů.
 • Kolik položek se nachází ve skladech distribučních center?
  Z našich distribučních center odesíláme milióny a milióny produktů.
 • Kolik typů distribučních center existuje?
  Kvůli zajištění flexibility distribuční sítě provozuje společnost Amazon několik typů zařízení.
 • Kolik lidí zaměstná jedno distribuční centrum?
  To se liší v závislosti na poloze centra.
 • Jak fungují třídicí centra společnosti Amazon?
  V třídicích centrech jsou zásilky roztříděny podle místa určení, zkompletovány a naloženy do kamionů, čímž se urychluje doba dodání. Běžné třídicí centrum společnosti Amazon si každý den poradí s desítkami tisíc zásilek.
 • Jaká školení nabízí společnost Amazon novým zaměstancům distribučních center?
  Nabízíme mnoho různých školení, abychom zajistili bezpečnost našich zaměstnanců. Více se o vzdělávání a školeních dočtete zde.
 • Na jaké pozice obvykle najímáte nové zaměstnance?
  Nabízíme různé pracovní pozice od kompletování zásilek, jejich balení a odesílání přes pozice závodních techniků po manažery lidských zdrojů (HR). Kromě slušných platů nabízíme zaměstnancům od prvního dne komplexní benefity a později také inovativní programy, jako je například program Career Choice, který zaměstnancům proplácí 95 % ceny učebnic a školného kurzů ve vysoce žádaných oblastech.
 • Kde se zájemci o práci mohou dozvědět více?
  Více informací i přihlášku žadatelé najdou na adrese www.amazondelivers.jobs.
 • Jaké vlastnosti by měl mít zájemce o práci?
  Hledáme energické a pracovité lidi schopné zodpovědně poskytovat služby zákazníkům.
 • Zaměstnávají distribuční centra lidi s handikepem?
  Ano, společnost Amazon je zaměstnavatel nabízející rovné příležitosti.
 • Jak zajišťujete bezpečnost v distribučních centrech?
  Největší prioritou naší sítě distribučních center je bezpečnost a každé zařízení má zabudovanou klimatizaci. Více se dočtete na webových stránkách věnovaných bezpečnosti.
 • Jaký plat a benefity mohou zaměstnanci očekávat?
  Kromě lákavé mzdy nabízí společnost Amazon zaměstnancům na plný úvazek také špičkové benefity včetně soukromé zdravotní péče již v nástupní den, životního pojištění, bezplatné dopravy do práce a z práce a také inovativní program Career Choice, který proplácí 95 % školného kurzů ve vysoce žádaných oblastech.
 • Jaký má na vaše distribuční centra dopad technologie?
  Jde hlavně o maximální využití prostoru a efektivitu pohybu. Robotika nám spolu s umělou inteligencí (UI) umožňuje v distribučních centrech skladovat větší množství produktů a tyto produkty také co nejefektivněji přemisťovat k zaměstnancům nebo k zákazníkům. Možná jste viděli fotky malých oranžových krabic, které se zajíždí pod regály. Ty přivážejí police s produkty zaměstnancům, a tím nám umožňují navýšit kapacitu skladu. Díky tomu můžeme nabízet zákazníkům větší výběr dostupných produktů. Stroje využívají technologii Machine Learning k tomu, aby určily, kde se produkty nachází a jak je co nejefektivněji dostat z místa A na místo B. Tímto způsobem je práce, která kdysi zabrala hodiny, odvedena v řádu několika minut.
 • Kolik robotů máte k dispozici?
  V našich distribučních centrech po celém světě pracuje bok po boku stovek tisíc zaměstnanců více než 100 000 robotických jednotek společnosti Amazon. Tyto špičkové technologie využíváme v našich distribučních centrech k urychlení zpracování zásilek a ke zvýšení kapacity skladu.
 • Jakým způsobem se pokročilá automatizace podílí na zkracování dodací lhůty zásilek?
  Díky automatizaci jsme schopni zásilky zpracovat rychleji, a tím pádem je i rychleji naložíme a doručíme zákazníkům.
Out for Delivery
Quick news and rich insights from inside Amazon, delivered directly to your inbox every few weeks.
Protected by reCAPTCHA. The Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
We use cookies to enhance your visit to our site.
Accept & Close