Amazon delivery boxes roll down a conveyor belt at Amazon's warehouse in Baltimore, MD.
Zde jsou odpovědi na vaše otázky
V dodavatelské síti máme více než 175 míst po celém světě. Pokud vás zajímá, jak to v našich dodavatelských centrech vypadá, přečtěte si odpovědi na často kladené otázky.
Často kladené dotazy
Dostáváme spoustu otázek na naší dodavatelskou síť, některé odpovědi najdete dále.

Distribuce v našich budovách

Abychom co nejlépe obsloužili naše zákazníky, skládá se distribuční síť společnosti Amazon z různých typů budov odlišných velikostí, vybavených tou nejmodernější technologií.

Robotika

Přelom pro společnost Amazon nastal v roce 2012, kdy začala do distribučních center zavádět roboty. Tyto robotické pojízdné jednotky vozí nákladní regály se zbožím přímo k našim zaměstnancům, kteří zásilky jednoduše sbírají a posílají dále. Dnes máme v provozu více než 100 000 těchto pojízdných jednotek ve 26 distribučních centrech po celém světě.
Často kladené dotazy
 • Co je to distribuční centrum?
  V angličtině říkáme našim distribučním centrům „fulfillment centers“. Celý proces distribuce je zde naplněn od začátku do konce. Od výrobce přichází zboží, a to je následně odesíláno přímo zákazníkům.
 • Kolik je na světě distribučních a třídicích center?
  Společnost Amazon má po celém světě více než 175 distribučních center a díky tomu je možné zásilky doručovat velice rychle. V Severní Americe jich máme více než 110, v Evropě pak přes 40.

 • Kolik lidí distribuční centra zaměstnávají?
  Podniky společnosti Amazon celosvětově zaměstnávají více než 250 000 lidí.
 • Jak jsou distribuční centra velká?
  Rozloha distribučních center společnosti Amazon se pohybuje mezi 37 000 a 92 000 čtverečních metrů.
 • Kolik položek se nachází ve skladech distribučních center?
  Z našich distribučních center odesíláme milióny a milióny produktů.
 • Kolik typů distribučních center existuje?
  Kvůli zajištění flexibility distribuční sítě provozuje společnost Amazon několik typů zařízení.
 • Kolik lidí zaměstná jedno distribuční centrum?
  To se liší v závislosti na poloze centra.
 • Jak fungují třídicí centra společnosti Amazon?
  V třídicích centrech jsou zásilky roztříděny podle místa určení, zkompletovány a naloženy do kamionů, čímž se urychluje doba dodání. Běžné třídicí centrum společnosti Amazon si každý den poradí s desítkami tisíc zásilek.
 • Jaká školení nabízí společnost Amazon novým zaměstancům distribučních center?
  Nabízíme mnoho různých školení, abychom zajistili bezpečnost našich zaměstnanců. Více se o vzdělávání a školeních dočtete zde.
 • Na jaké pozice obvykle najímáte nové zaměstnance?
  Nabízíme různé pracovní pozice od kompletování zásilek, jejich balení a odesílání přes pozice závodních techniků po manažery lidských zdrojů (HR). Kromě slušných platů nabízíme zaměstnancům od prvního dne komplexní benefity a později také inovativní programy, jako je například program Career Choice, který zaměstnancům proplácí 95 % ceny učebnic a školného kurzů ve vysoce žádaných oblastech.
 • Kde se zájemci o práci mohou dozvědět více?
  Více informací i přihlášku žadatelé najdou na adrese www.amazondelivers.jobs.
 • Jaké vlastnosti by měl mít zájemce o práci?
  Hledáme energické a pracovité lidi schopné zodpovědně poskytovat služby zákazníkům.
 • Zaměstnávají distribuční centra lidi s handikepem?
  Ano, společnost Amazon je zaměstnavatel nabízející rovné příležitosti.
 • Jak zajišťujete bezpečnost v distribučních centrech?
  Největší prioritou naší sítě distribučních center je bezpečnost a každé zařízení má zabudovanou klimatizaci. Více se dočtete na webových stránkách věnovaných bezpečnosti.
 • Jaký plat a benefity mohou zaměstnanci očekávat?
  Kromě lákavé mzdy nabízí společnost Amazon zaměstnancům na plný úvazek také špičkové benefity včetně soukromé zdravotní péče již v nástupní den, životního pojištění, bezplatné dopravy do práce a z práce a také inovativní program Career Choice, který proplácí 95 % školného kurzů ve vysoce žádaných oblastech.
 • Jaký má na vaše distribuční centra dopad technologie?
  Jde hlavně o maximální využití prostoru a efektivitu pohybu. Robotika nám spolu s umělou inteligencí (UI) umožňuje v distribučních centrech skladovat větší množství produktů a tyto produkty také co nejefektivněji přemisťovat k zaměstnancům nebo k zákazníkům. Možná jste viděli fotky malých oranžových krabic, které se zajíždí pod regály. Ty přivážejí police s produkty zaměstnancům, a tím nám umožňují navýšit kapacitu skladu. Díky tomu můžeme nabízet zákazníkům větší výběr dostupných produktů. Stroje využívají technologii Machine Learning k tomu, aby určily, kde se produkty nachází a jak je co nejefektivněji dostat z místa A na místo B. Tímto způsobem je práce, která kdysi zabrala hodiny, odvedena v řádu několika minut.
 • Kolik robotů máte k dispozici?
  V našich distribučních centrech po celém světě pracuje bok po boku stovek tisíc zaměstnanců více než 100 000 robotických jednotek společnosti Amazon. Tyto špičkové technologie využíváme v našich distribučních centrech k urychlení zpracování zásilek a ke zvýšení kapacity skladu.
 • Jakým způsobem se pokročilá automatizace podílí na zkracování dodací lhůty zásilek?
  Díky automatizaci jsme schopni zásilky zpracovat rychleji, a tím pádem je i rychleji naložíme a doručíme zákazníkům.
Out for Delivery
Get the latest news and stories from Amazon, delivered right to your inbox.
We use cookies to enhance your visit to our site.
Accept & Close